Menü X KAPAT
GeleceğineYönVer
SRC Psikoteknik
  • EĞİTİM SÜRESİ

ÜDY Belgesi Nedir?

     Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Üst Düzey Yöneticilerin Alması Gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

ÜDY Belgesini Kimler Almalıdır?

     Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan;

B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir.

A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Diploma Fotokopisi (En az lise mezunu olma şartı aranır.)

4 adet fotoğraf

ÜDY Belgesi Eğitimi İçeriği Nedir?

Sınavsız ÜDY Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

     Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma Bakanlığı baş müfettişleri ve hukuk müşavirleri talep ettikleri ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesini sınavsız alabilirler.

ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4 türü mesleki yeterlilik belgesinin eğitime ve sınava girmeden alımı için:
Kişinin 25.02.2006 tarihine kadar bir firmada imzaya yetkili olarak görev almış olması ve bunu usulüne uygun olarak belgeleyebilmesi gerekir.