Menü X KAPAT
GeleceğineYönVer
Kalite Eğitimleri
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • 1-2 Gün Hafta İçi | Hafta Sonu

Bu eğitimin 5N1K’sı…

Ne Hedefliyoruz?

Bu standard, sektör ayırımı yapmaksızın deney ve kalibrasyon işleri yapan tarafsız kuruluşların yeterlilikleri için genel kriterlerin belirlenmesini kapsar. Ayrıca, standard bağımsızlık kriterlerini de belirlemektedir.  Bu standard test, deney ve kalibrasyon yapan kuruluşlar ve onları akredite eden kuruluşlar ile bu kuruluşlarının yeterliliğinin tanınması ile ilgili diğer organlar tarafından kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. Belirli bir sektöre veya hizmet içi uygulandığında, bu kriterlerin yorumlanmaları gerekebilir.

Bu eğitimde; Deney ve kalibrasyon hizmeti verecek olan firmaların akreditasyon sürecinde uyması gereken koşullar anlatılmaktadır.

 

Eğitim İçeriği

 

1 Kapsam
2 Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
4 Genel Gereksinimler
4.1 Tarafsızlık
4.2 Gizlilik
5 Yönetim Gereksinimleri
6 Kaynak Gereksinimleri
6.1 Genel
6.2 Personel
6.3 Laboratuar tesisleri ve çevre koşulları
6.4 Ekipmanlar
6.5 Metrolojik İzlenebilirlik
6.6 Harici olarak sağlanan ürün ve hizmetler
7 Proses Gereksinimleri
7.1 Talep, ihale ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
7.2 Yöntemlerin seçimi, doğrulanması ve geçerliliği
7.3 Örnekleme,
7.4 Test veya kalibrasyon numunelerinin taşınması
7.5 Teknik kayıtlar
7.6 Ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi
7.7 Sonuçların geçerliliğinin sağlanması
7.8 Sonuçların raporlanması
7.9 Şikâyetler
7.10 Uygun Olmayan faaliyetler
7.11 Veri ve bilgi yönetiminin güvenliği
8 Yönetim Sistemi Gereksinimleri

NEREDE Eğitim?

Genel Katılıma açık eğitimler modern altyapı ile donatılmış KAYNES şubelerindeki eğitim salonlarında düzenlenmektedir. Firmaların özel eğitim taleplerinde, uygun ortam sağlanması durumunda firma yerinde eğitimler düzenlenmektedir. 

KİM Eğitim Veriyor?
Eğitimde sektör profesyoneli uzmanlar katılımcılarla buluşturulmaktadır. Kaynes eğitmenleri iş dünyası içerisinden gelen, konusunu bizzat uygulamış eğitmenlerden seçilmektedir.

KİM Katılmalı?
Deney ve Kalibrasyon konusunda çalışan ve bu alanda çalışmak isteyen mühendisler ve teknik elemanlar, orta ve üst düzey yöneticiler, iş süreçlerinden sorumlu olan diğer yönetici ve sorumlular, deney ve kalibrasyon hizmeti veren ve ofislerde çalışan beyaz yaka çalışanlar katılabilir.

Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım veya Başarı Sertifika Belgeleri verilmektedir.