Menü X KAPAT
GeleceğineYönVer
Kalite Eğitimleri
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • 1 Gün Hafta İçi | Hafta Sonu

Bu eğitimin 5N1K’sı…

Ne Hedefliyoruz?

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.
Bu eğitimin amacı; TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standart yapısının ve enerji yönetim sisteminin genel bilgilendirmesi, yapısı, uygulaması, uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların standart bilgisi, tetkik becerileri ve bilgilerinin sağlanması.

Eğitim İçeriği

 

1 Anlayış 
2 Referanslar
3 Terimler ve Tarifler
4. Enerji Yönetim Sistemi
Gereklilikleri
4.1 Genel Gereklilikler  
4.2 Yönetimin Sorumluluğu
4.2.1 Genel 
4.2.2 Deniz & seyir güvenliği
4.3 Enerji Politikası
4.4 Planlama 
4.4.1 Genel
4.4.2 Enerji Profili
4.4.3 Enerji Temel Değerleri
4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri
4.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler 
4.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
4.5 Uygulama ve Operasyon  
4.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık 
4.5.2 Dokümantasyon 
4.5.3 Operasyonel Kontrol 
4.5.4 İletişim 
4.5.5 Dizayn 
4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satakalma 
4.6 Performans Kontrolü 
4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler 
4.6.2 Yasal / Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi 
4.6.3 İç Tetkik
4.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları 
4.6.5 Kayıtların Kontrolü 
4.7 Üst Yönetim tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

NEREDE Eğitim?

Genel Katılıma açık eğitimler modern altyapı ile donatılmış KAYNES şubelerindeki eğitim salonlarında düzenlenmektedir. Firmaların özel eğitim taleplerinde, uygun ortam sağlanması durumunda firma yerinde eğitimler düzenlenmektedir. 

KİM Eğitim Veriyor?
Eğitimde sektör profesyoneli uzmanlar katılımcılarla buluşturulmaktadır. KAYNES eğitmenleri iş dünyası içerisinden gelen, konusunu bizzat uygulamış eğitmenlerden seçilmektedir.

KİM Katılmalı?
Bu alanda çalışmak isteyen mühendisler ve teknik elemanlar, Orta ve üst düzey yöneticiler, iş süreçlerinden sorumlu olan diğer yönetici ve sorumlular, Üretim ve Hizmeti veren ve ofislerde çalışan beyaz yaka çalışanlar katılabilir.

Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım veya Başarı Sertifika Belgeleri verilmektedir.