Menü X KAPAT
GeleceğineYönVer
İSG Eğitimleri
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • 1 Gün Hafta İçi | Hafta Sonu

Bu eğitimin 5N1K’sı…

Ne Hedefliyoruz?

Eğitimimiz, kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, risk ve fırsatlar hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.
Bu amaçla, ISO 31001 Kurumsal Risk Yönetimi Standart Metodolojisi esas alınarak katılımcılara teoride ve pratikte risk yönetiminin temel ilkeleri anlatılacaktır.
Modern Kurumsal Risk Yönetimi sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan teknikler ve yaklaşımlar açıklanarak, Kurumsal Risk Yönetiminin etkinliği ve verimliliği nasıl artıracağı üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.

Eğitim İçeriği

Giriş

NEREDE Eğitim?

Genel Katılıma açık eğitimler modern altyapı ile donatılmış KAYNES şubelerindeki eğitim salonlarında düzenlenmektedir. Firmaların özel eğitim taleplerinde, uygun ortam sağlanması durumunda firma yerinde eğitimler düzenlenmektedir. 

KİM Eğitim Veriyor?
Eğitimde sektör profesyoneli uzmanlar katılımcılarla buluşturulmaktadır. KAYNES eğitmenleri iş dünyası içerisinden gelen, konusunu bizzat uygulamış eğitmenlerden seçilmektedir.

KİM Katılmalı?
Risk Yönetimi ve ISO 9001:2015 KYS alanda çalışmak isteyen mühendisler ve teknik elemanlar,
Orta ve üst düzey yöneticiler, İş süreçlerinden sorumlu olan diğer yönetici ve sorumlular,
Üretim ve Hizmeti veren ve ofislerde çalışan beyaz yaka çalışanlar katılabilir.

Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım veya Başarı Sertifika Belgeleri verilmektedir.