Menü X KAPAT
GeleceğineYönVer
Kalite Eğitimleri
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • 1 Gün Hafta İçi | Hafta Sonu

Bu eğitimin 5N1K’sı…

Ne Hedefliyoruz?

İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management), organizasyonların kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmasının ve herhangi bir olaya, önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlanmasıdır. ISO 22301 Is Sürekliliği Yönetimi kesintiye neden olan ihlal olayları ortaya çıktığında, söz konusu ihlal olayına karsı korunmak, ihlal olayının tekrar meydana gelme olasılığını azaltmak, ihlal olayına karsı hazırlıklı olmak ve ihlal olayında gerekli kurtarma işlemini yapmak üzere yazılı bir yönetim sistemini planlamak, kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek amacıyla şartları kapsar.

Eğitim İçeriği

1.Kapsam
2.Referanslar
3.Terimler ve tarifler
4.Kuruluşun içeriği
4.1.Kuruluş ve içeriğini anlamak
4.2.Ilgili tarafların beklentileri ve
gereksinimlerini anlamak
4.3.Is sürekliliği yönetim sisteminin
kapsamını belirlemek
4.4.Is sürekliliği yönetim sistemi
5.Liderlik
5.1.Liderlik ve taahhüt
5.2.Yönetim taahhüdü
5.3.Politika
5.4.Roller sorumluluklar ve yetkiler
6.Planlama
6.1.Risk ve fırsatların tanımlanması eylemleri
6.2.Is sürekliliği hedefleri ve ulaşmak için planlar
7.Destek
7.1.Kaynaklar
7.2.Yeterlilik
7.3.Farkindalik
7.4.Iletisim
7.5.Dokümante edilmiş bilgiler
8.Operasyon
8.1.Operasyonel planlama ve kontrol
8.2.Is etki analizi ve risk
değerlendirme
8.3.Is sürekliliği stratejisi
8.4.Is sürekliliği süreçlerinin
kurulması ve uygulanması
8.5. Uygulama ve test
9.Performans değerlendirme
9.1.İzleme, ölçme, analiz ve
değerlendirme
9.2.Iç denetim
9.3.Yönetim gözden geçirme
10.İyileştirme
10.1. Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler
10.2. Sürekli iyileştirme

NEREDE Eğitim?

Genel Katılıma açık eğitimler modern altyapı ile donatılmış KAYNES şubelerindeki eğitim salonlarında düzenlenmektedir. Firmaların özel eğitim taleplerinde, uygun ortam sağlanması durumunda firma yerinde eğitimler düzenlenmektedir. 

KİM Eğitim Veriyor?
Eğitimde sektör profesyoneli uzmanlar katılımcılarla buluşturulmaktadır. KAYNES eğitmenleri iş dünyası içerisinden gelen, konusunu bizzat uygulamış eğitmenlerden seçilmektedir.

KİM Katılmalı?
ISO 22301 alanında çalışmak isteyen mühendisler ve teknik elemanlar, orta ve üst düzey yöneticiler, iş süreçlerinden sorumlu olan diğer yönetici ve sorumlular, üretim ve hizmeti veren ve ofislerde çalışan beyaz yaka çalışanlar katılabilir.

Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım veya Başarı Sertifika Belgeleri verilmektedir.