Menü X KAPAT
GeleceğineYönVer
İş ve Yönetim Eğitimleri
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • 2 Gün Hafta İçi | Hafta Sonu

Bu eğitimin 5N1K’sı…

Ne Hedefliyoruz?

İnsan kaynakları ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili tüm süreçlerin yönetimi ve işletmelerde İnsan Kaynakları özlük işleri alanında oluşabilecek riskleri en aza indirmektir.

Eğitim İçeriği

A-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİNİN İŞ HUKUKU VE DAVA SÜREÇLERİNE ETKİSİ

B-PERSONEL ÖZLÜK ISLERININ YARGITAY KARARLARI ISIGINDAUYGULAMALARI

C-YARGITAY BAKIŞ AÇISIYLA 4857 İŞ KANUNU VE 6331 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU

D-YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞE İADE DAVASI VE SGK SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ

NEREDE Eğitim?

Genel Katılıma açık eğitimler modern altyapı ile donatılmış KAYNES şubelerindeki eğitim salonlarında düzenlenmektedir. Firmaların özel eğitim taleplerinde, uygun ortam sağlanması durumunda firma yerinde eğitimler düzenlenmektedir. 

KİM Eğitim Veriyor?
Eğitimde sektör profesyoneli uzmanlar katılımcılarla buluşturulmaktadır. KAYNES eğitmenleri iş dünyası içerisinden gelen, konusunu bizzat uygulamış eğitmenlerden seçilmektedir.

KİM Katılmalı?
İnsan Kaynakları ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler ve İnsan Kaynakları Özlük İşleri süreçlerini, işleyişini daha etkin yönetmek isteyenler katılabilir.

Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım veya Başarı Sertifika Belgeleri verilmektedir.