Menü X KAPAT
GeleceğineYönVer
İş ve Yönetim Eğitimleri
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • 2 Ay Hafta İçi | Hafta Sonu

Bu eğitimin 5N1K’sı…

Ne Hedefliyoruz?

Günümüzde kurumsallaşma yolunda olan tüm organizasyonların rekabette üstünlükler sağlaması ve doğru stratejiler geliştirmesi için güçlü insan kaynakları politikaları oluşturmaları gerekir. Etkili İletişim ve en yaygın kullanım alanına sahip eğitimimizde; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı ve temel uygulamaları ayrı ayrı incelenecektir. ‘Diksiyon ve etkili iletişim teknikleriyle iletişim becerilerinizin gelişmesini hedeflediğimiz eğitimimizde; güncel insan kaynakları süreçlerini teknolojiyle birleştirerek, sektörün ihtiyacı olan insan kaynakları profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Eğitim İçeriği

1. DERS: Diksiyon ve Etkili İletişim

2. DERS: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

3. DERS: İş Analizi ve Görev Tanımı

4 ve 5. DERS: Performans Yönetim Sistemi

6. DERS: Eğitim ve Geliştirme

7. DERS: İnsan Kaynakları Planlaması ve Kadrolama

8 ve 9. DERS: Personel Seçimi ve Mülakat Teknikleri – “Yetkinlik Bazlı Mülakat”

10. DERS: İş Hukuku

11 ve 12. DERS: Personel Özlük İşleri ve Bordro

NEREDE Eğitim?

Genel Katılıma açık eğitimler modern altyapı ile donatılmış KAYNES şubelerindeki eğitim salonlarında düzenlenmektedir. Firmaların özel eğitim taleplerinde, uygun ortam sağlanması durumunda firma yerinde eğitimler düzenlenmektedir.

KİM Eğitim Veriyor?
Eğitimde sektör profesyoneli uzmanlar katılımcılarla buluşturulmaktadır. KAYNES eğitmenleri iş dünyası içerisinden gelen, konusunu bizzat uygulamış eğitmenlerden seçilmektedir.

KİMLER Katılmalı?
Ön lisans ve Lisans işletme, iletişim, psikoloji, muhasebe, maliye, halka ilişkiler, iktisat ve benzeri bölüm mezunları, okuyan öğrenciler ve kendisini insan kaynakları alanında geliştirmek isteyen ve kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir.

Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım veya Başarı Sertifika Belgeleri verilmektedir.