MEB Onaylı Uygulamalı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

MEB Onaylı Uygulamalı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

Eğitim İçeriği

Bu eğitimin 5N1K’sı…

NE hedefliyoruz?
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi kapsamı ve içerdiği fonksiyonlar ele alınıp incelenecektir. 
İnsan Kaynakları süreçlerin kurulması ve Personel özlük isleri süreçleri ile olan ilişkisinin kuvvetlendirilmesinin sağlanması ve is mahkemelerinde işletmenin gücünü arttırmak,
Firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün üst düzeyde verimli kullanılmasını sağlamak,
İnsan Kaynaklarının amaçları doğrultusunda eksikliklerin tespiti ve aksiyonların alınması,
Kanunlar kapsamında İnsan Kaynakları departmanının geliştirilmesi

NASIL Bir İçerik?
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Güncel İnsan Kaynakları Uygulamaları
İş Analizi, Görev Tanımı Ve İş Dizayn Uygulamaları
Personel Seçme Ve Yerleştirme Ve Mülakat Teknikleri
Performans Yönetimi Uygulamaları
Eğitim Ve Geliştirme Yönetimi 
İş Değerleme Ve Ücret Yönetimi
Kurum Kültürü Ve Kariyer Yönetimi
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları
Personel Özlük İşleri Uygulamalı Bordrolama

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları Yönetimin tanımı amaçları
İnsan Kaynakları Yönetimin amaçları nelerdir?
İnsan Kaynakları Yönetimin tarihsel gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimin temel ilkeleri nelerdir?
İnsan Kaynakları Yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?
İşletmelerin vizyon misyon, stratejik hedefleri nelerdir?
İnsan Kaynakları planlaması ve amaçları nelerdir?
İnsan Kaynakları planlamasında analiz yöntemleri uygulamaları olarak yapılması
Organizasyon şeması oluşturulması
İş gücü genel envanteri 
İş gücü beceri envanteri
Personel değişim oranı
Devamsızlık oranı
Yeniden yerleştirme şemaları
İnsan Kaynakları iş gücü maliyet tablosunun oluşturulması
İnsan Kaynakları iş gücü planlamasının oluşturulması
Örnek Vaka çalışmaları

İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI
İş Analizi nedir. amaçları nelerdir?
İş Analizinden elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?
İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?
İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?
İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri iş analizi nasıl olmalıdır?
Görev Tanımı nasıl oluşturulmalı?
Görev Tanımları içeriği nasıl olması dikkat edilmesi gerekenler
İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?
İş Dizaynı çalışmaları nelerdir?
İş Dizayn Teknikleri nelerdir?
İş Dizaynının iş gücü verimliliğine etkileri nelerdir?

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME
İş Gören Bulma ve Seçmenin Önemi
İş Gören Bulma Teknikleri nelerdir?
İşletmelerde ise alim ve yerleştirme süreçlerin yönetimi
Mülakat nedir?
Personel seçimimde Mülakat Yöntemleri nelerdir?
Kurgusuna göre Mülakat Türleri nelerdir
İşe Alım Uzmanına düşen görevler nelerdir?
Görüşmede soru türleri nelerdir?
İşe alımlarda kullanılan Test Uygulamaları 
İşe Alım Uzmanlarının yaptığı hatalar nelerdir?
Mülakat Unsurları nelerdir?

PERFORMANS DEGERLEMESI 
Performans Değerlendirme nedir?
Performans Değerlendirme süreci, amaçları nelerdir?
Performans Yönetim sistemi nedir?
Performans değerlendirme süreci nasıl belirlenir?
Performans değerlendirme yöntemleri
Uygulamalı olarak performans değerlendirme sisteminin kurulması
Performans değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi
Performans değerlendirme prosedürlerin oluşturulması
Örnek vaka çalışmaları
İş mahkemelerinde performans değerlendirmenin önemi

EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?
Eğitim Yönetimi süreci
İşletmelerde Eğitim ve geliştirme amaçları 
İşletmelerde yıllık eğitim planlamasını oluşturulması
Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları
Eğitim Prosedürünün hazırlanması
Eğitim bütçesinin hazırlanması
Oryantasyon eğitim süreçleri 
İşbaşı eğitim ve iş dışı eğitim Yöntemleri
Eğitimde ölçme ve değerleme formları hazırlaması ve raporlanması
Örnek Vaka çalışmaları

İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETIM
İş Değerlemesinin Tanımı ve amaçları
İş Değerleme süreci nelerdir?
İş Değerleme yöntemleri nelerdir?
İşletmelerde İş Değerleme nasıl yapılır?
Ücret Yönetimi tanımı ve ilkeleri nelerdir
Ücretlemede Güdülen Amaçlar nelerdir?
İş Değerlemesinin Ücret Yönetimine etkisi nelerdir?
İşletmelerde Ücret Yönetim Sisteminin kurulması
Ücretlendirmenin oluşum süreci
İş Değerlemesine göre ücretlendirme tablosu ve bantların oluşturulması

KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ
Kariyer  ve Kariyer  Planlama  kavramı
Kariyer Hedefleri
Kariyer Yasam aşamaları  nelerdir?
İşyerinden kariyer  aşamaları  ve süreçleri  
Organizasyon açıdan kariyer  gelişimi 
Kariyer geliştirmede yöneticilerinin rolleri
Kurum Kültürü  nedir?
Kurum Kimliği nedir?
Güçlü bir Kurum Kültürü oluşturmak  için  neler yapılmalı?
Kurum Kültürü temelinin boyutları nelerdir?
Çalışan memnuniyet anketi nedir?
Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?
Çalışan memnuniyet uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Anket uygulamaları ve sonuçların raporlandırılması

PERSONEL ÖZLÜK ISLERI & BORDROLAMA
Bordro. Puantaj nedir?
Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir
Çalışma türleri nelerdir?
Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
İşveren maliyetlerin hesaplanması
Brütten Nete - Netten Brüte-  
Normal çalışanların bordro hesaplaması,
Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
SGK tavanı asan personelin bordrosu,
Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
SGK tavanı asan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları,
Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.
Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

NEREDE Eğitim?
Genel Katılıma açık eğitimler modern altyapı ile donatılmış KAYNES şubelerindeki eğitim salonlarında düzenlenmektedir. Firmaların özel eğitim taleplerinde, uygun ortam sağlanması durumunda firma yerinde eğitimler düzenlenmektedir. 

NASIL Bir Sertifika?
Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım veya Başarı Sertifika Belgeleri verilmektedir.

KİM Eğitim Veriyor?
Eğitimde sektör profesyoneli uzmanlar katılımcılarla buluşturulmaktadır. KAYNES eğitmenleri iş dünyası içerisinden gelen, konusunu bizzat uygulamış eğitmenlerden seçilmektedir.

KİM Katılmalı?
Ön lisans ve Lisans işletme, muhasebe, maliye, halka ilişkiler, iktisat ve benzeri bölüm mezunları, okuyan öğrenciler ve kendisini insan kaynakları alanında geliştirmek isteyen ve kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir.

Kayıt Ol

Egitim kaliteniz ve olanaklariniz için tesekkür ederim.

Haydar Aktas

Bilseydim daha önce gelirdim. :)

Gamzegül Köse

Eğitim kalitesi gerçekten üst düzey idi. Sn Eğitmenimiz Halime Hocam'a ve Kaynes Çalışanlarına Teşekkür ederim.

Haydar Aktaş

Eğitim tartışmasız mükemmeldi çünkü hocamız Güler yüzlü ve anlayışla anlatımlar yapıyordu

Pınar KESKİN

Eğitimciler ve tüm çalışanlar olarak KAYNES üst düzey bir firma. Eğitimlerden çok memnunum.

Büşra ÖZKAN

Eğitim ve eğitmen kalite profiliniz gayet yüksek. Soru ve sorunlarımıza doyurucu cevaplar aldık. Teşekkür ediyoruz.

Fatih KARABULUT

Yeni binasıyla beraber büyük bir kurumsallık kazandılar. Aldığım eğitim ve hocadan memnunum.

Enes YILDIZ

Firma olarak gördüğümüz ilgi den son derece memnunuz.Eğitim yelpazesinin genişliği bizleri rahatlatıyor, arayış içine girmemizi önlüyor.

Voletur

Eğitimden yaklaşık 1 ay sonra Kroman Çelik Sanayi AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanlığı pozisyonunda ise başladım. Benim kariyer hayalim gerçek oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum.

Bahadır ÇALIK

Kaynes in daimi öğrencilerinden olmak güzel öğrendikçe gelişiyor insan geliştikçe de bilinçleniyor...Sırada ki ne olsa acaba:)

Kezban ÜNLÜ

Burada aldığım eğitimlerin, endüstriyel alanda en çok gereksinim duyulan eğitimler olması ayrıca eğitimcilerin büyük tecrübelere sahip ve alanında uzman olmaları beni kısa bir süre içinde aranan bir mühendis haline getirdi. Teşekkürler Kaynes :)

Yücel ÇİFTÇİ

Son derece çözüm odaklı bir eğitim yuvası! Tüm kadro ile yıllar önce den tanışıyormuşum gibi.Sadece eğitimi sunmakla kalmayıp iş bulmam için yardım eden tüm Kaynes kadrosuna Teşekkür ederim.

Damla KARA

CSWA Sertifikalı hocalardan eğitim almak çok faydalı oldu. Oluşturduğunuz modern salonlar ve aile ortamında eğitim almak çok keyifliydi.

Ozan Temel

Gebzede Hidrolik Pnömatik eğitimi ve Solidworks kursu ile eksiklerimi tamamladım,tüm ekibinize teşekkür ederim.

Alper Aydın Makina Mühendisi

Hızlı çözümünüz için size ne kadar teşekkür etsem azdır, Çok sağolun.

Telcoset

Mesleki Eğitim departmanınıza çok teşekkür ederim. İnanılmaz büyük destek oldunuz bana.

Gökçe Bayar - Form Plast

Aldığım kurs ile kendime güvenim arttı, yeni bir iş bulmama vesile olduğunuz için teşekkür ederim.

Murat Mercan - Makina Mühendisi

Kurslarım devam ederken iş bulmama yardımcı olan Kaynes yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Sevgi ARSLAN - İnşaat Paketi

Kimyager olmama rağmen programı çok hızlı bir şekilde öğrendim.Herkese teşekkür ederim.

Erol Güven - Solidworks Kursu

Makina Paketi kurslarında bol uygulama ve önerilen kaynaklar çok iyi oldu,tüm eğitmenlerimize teşekkürler.

Emin Erdem - Makin Mühendisi

Hızlı belgelendirme için tüm Kaynes ekibine teşekkür ederiz.

Rayno ltd.
Telefon: 0850 888 59 67
Hacı Halil Mh 1225/1 Sk No:10
41400 Gebze/Kocaeli