İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku & İşe İade Dava Süreçleri

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku & İşe İade Dava Süreçleri

Eğitim İçeriği

Bu eğitimin 5N1K’sı…

NE hedefliyoruz?
İnsan kaynakları ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili tüm süreçlerin yönetimi ve işletmelerde İnsan Kaynakları özlük işleri alanında oluşabilecek riskleri en aza indirmektir.

 • NASIL Bir İçerik?
  4857 Sayılı İş kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun İşverene getirdiği yükümlülükler nelerdir?
 • 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun ve süreçlerin İnsan Kaynaklarına entegresi nasıl olmalıdır?
 • İşe İade Mahkemesi ve bildirim süreçleri hakkında tüm merak edilenler?
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarının Yargıtay ve Bilirkişi raporlarına göre şekillendirilmesi.
 • Yargıtay kararlarıyla beraber son dönemlerde yayınlanan TORBA YASALAR, YÖNETMELİKLER ve DEĞİŞİKLİKLER hakkındaki tüm düşüncelerimizin katılımcılarla karşılıklı olarak paylaşılması.

 A-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİNİN İŞ HUKUKU VE DAVA SÜREÇLERİNE ETKİSİ

 • Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?
 • İş Kanunu’na göre İnsan Kaynakları süreçlerinde organizasyon şemasının ve görev tanımının önemi.
 • İş Kanunu’na göre, Performans Yönetiminin ve Is akis süreçlerinin önemi.
 • İş Kanunu’na göre, personel özlük dosyasında olması gereken evrakların mahkeme süreçlerine etkisi.
 • İnsan kaynakları özlük işlerinin planlanması ve aksiyonların alınması.
 • İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 • 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliginin,6552 sayılı torba yasasının alt işverenlere getirdikleri sorumluluklar nelerdir?
 • 2015 yılı değişen mevzuatları ve Yargıtay kararlarının özlük işlerinin süreçlerine dahil edilmesi.
 • İnsan kaynakları denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması.
 • Bilirkişi ve Bakanlık Denetimlerinde istenilen evrakların nedenleri ve örnek tespit tutanakları nelerdir?
 • Yasalara göre Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar nelerdir?
 • Performans değerlendirme sonuçlarının ve analiz raporlarının Mahkeme süreçlerine etkisi nelerdir?
 • Eğitim ve Geliştirme Analizi ve Değerlendirilmesinin Mahkeme süreçlerine etkisi nelerdir?
 • İş Analizi, Görev Tanımı, İşin Tasarımı süreçlerinin Mahkeme süreçlerine etkisi nelerdir?

B-PERSONEL ÖZLÜK ISLERININ YARGITAY KARARLARI ISIGINDAUYGULAMALARI

 • İş sözleşmesi nedir?
 • Sözleşme türleri nelerdir?
 • Belirli süreli iş sözleşmesi
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesi
 • Kısmi süreli (Part - Time) iş sözleşmesi
 • Çağrı üzerine yapılan iş sözleşmesi
 • Takım iş sözleşmesi
 • Yargıtay kararları ışığında iş sözleşmesinde olması gereken maddeleri nelerdir?
 • İş sözleşmelerinde bulunan rekabet yasağı, Eğitim cezası, Fazla mesai deneme süresi maddeleri neyi ifade eder?
 • Yargıtay kararlar ışığında İş Sözleşmesi deneme süresi nasıl değerlendirilmeli ve süreci nasıl olmalı
 • İşveren tarafından iş sözleşmesi nasıl sona erdirilir?
 • Yargıtay kararları ışığında feshin geçerli sebebe dayandırılması
 • İş sözleşmesinin süreli fesih edilmesi, ihbar öneli kullanılması ve süreçleri.
 • İş arama izninin kullanılması ve hesaplanması
 • İbraname nedir?
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na göre ibranamede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • Fesih bildirim tebliği nedir? Nasıl hazırlanmalıdır?
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na ve 4857 İş Kanununa göre çalışma belgesinin önemi nedir?
 • Fesih bildirimine itiraz ve usulü işveren tarafından feshedilen sözleşmeye, çalışan tarafından hak düşürücü süreler içinde itirazı.
 • Alt taşeronların aylık ve yıllık kontrol edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Hangi durumlarda personellerin onay alınması gerekiyor?
 • Çalışma Belgesinin verilmesinin önemi nelerdir?
 • Yeni işverenin sorumluğu süreci nasıl yönetmeli hangi konulara dikkat etmeli.

 C-YARGITAY BAKIŞ AÇISIYLA 4857 İŞ KANUNU VE 6331 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU

 • Çalışma süresinden sayılan haller nelerdir?
 • Ara dinlenme nedir ve süresi ne kadardır?
 • Fazla çalışma ile ilgili tüm ayrıntılar ve nasıl hesaplanır?
 • Fazla çalışma yapılırken personelin onay alınır mı?
 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma arasında ki farklılıklar nelerdir?
 • Denkleştirme çalışması nedir?
 • Telafi çalışması nedir?
 • Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
 • Kıdem tazminatı uygulaması ile ilgili hükümler hakkında yaşanan sıkıntılar nelerdir?
 • Yargıtay kararları ışığında 15 yılda 3600 kıdem tazminatı ödemesi ve SGK süreçleri
 • İş güvencesi nedir?
 • Feshin geçerli nedene dayandırılması ne demektir?
 • Yargıtay kararları ışığında isçinin yetersizliğinden doğan nedenler nelerdir?
 • İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?
 • İşletmenin işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih nedenleri nelerdir?
 • İşçinin savunma ve ihtar süreci nasıl islenir?
 • Yargıtay kararları ışığında 4857 madde 25 göre derhal fesih nedenleri nelerdir?
 • İşçinin devamsızlığı ve işveren haklı nedenle derhal feshi süreci nasıl yönetilmelidir?
 • Yargıtay kararları ışığında 4857 madde 24 göre isçinin derhal fesih durumları nelerdir?
 • İşçinin derhal fesih süreçlerinde işveren olarak neler yapılmalıdır?
 • Kötü niyet tazminatı nedir?

 D-YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞE İADE DAVASI VE SGK SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ

 • İşe iade önlenmesi için alınacak tedbirler nelerdir?
 • Fesihte hak düşürücü süreleri
 • İşe iade davasında başlangıç ve sonuçlanana kadarki tüm süreçler
 • Boşta geçen süreye göre ücretlerin hesaplanması ek aylık hizmet bildirimi yapılması
 • İşe iade başlatması durumunda oluşacak durumlar
 • İşe iade süreçlerinde ise giriş ve çıkış işlemleri SGK ile yapılan tüm işlemler
 • 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş güvencesi ve kapsamı (IK. MADDE 18-19-20-21aa
 • İş güvencesinden yararlanma koşulları(Yargıtay kararları ışığında)
 • Fesih bildirimine itiraz ve usulü (IK. MADDE 20)
 • İşe iade davasının tüm süreçleri
 • Boşta geçen süre işe başlatma tazminatının hesaplanması
 • İşe iade kararlarında bordro süreleri fark, kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması
 • İşe iade kararlarında beyan süreçleri, sigorta ve vergi bildirimleri
 • İade kararlarında SGK uygulamaları
 • İşe iade bordrolarının düzenlenmesi
 • Son dönemlerde yayınlanan mevzuat değişikliklerine göre SGK bildirimleri nasıl olmalı?

NEREDE Eğitim?
Genel Katılıma açık eğitimler modern altyapı ile donatılmış KAYNES şubelerindeki eğitim salonlarında düzenlenmektedir. Firmaların özel eğitim taleplerinde, uygun ortam sağlanması durumunda firma yerinde eğitimler düzenlenmektedir. 

NASIL Bir Sertifika?
Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım veya Başarı Sertifika Belgeleri verilmektedir.

KİM Eğitim Veriyor?
Eğitimde sektör profesyoneli uzmanlar katılımcılarla buluşturulmaktadır. KAYNES eğitmenleri iş dünyası içerisinden gelen, konusunu bizzat uygulamış eğitmenlerden seçilmektedir.

KİM Katılmalı?
İnsan Kaynakları ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler ve İnsan Kaynakları Özlük İşleri süreçlerini, işleyişini daha etkin yönetmek isteyenler katılabilir.

Kayıt Ol

Egitim kaliteniz ve olanaklariniz için tesekkür ederim.

Haydar Aktas

Bilseydim daha önce gelirdim. :)

Gamzegül Köse

Eğitim kalitesi gerçekten üst düzey idi. Sn Eğitmenimiz Halime Hocam'a ve Kaynes Çalışanlarına Teşekkür ederim.

Haydar Aktaş

Eğitim tartışmasız mükemmeldi çünkü hocamız Güler yüzlü ve anlayışla anlatımlar yapıyordu

Pınar KESKİN

Eğitimciler ve tüm çalışanlar olarak KAYNES üst düzey bir firma. Eğitimlerden çok memnunum.

Büşra ÖZKAN

Eğitim ve eğitmen kalite profiliniz gayet yüksek. Soru ve sorunlarımıza doyurucu cevaplar aldık. Teşekkür ediyoruz.

Fatih KARABULUT

Yeni binasıyla beraber büyük bir kurumsallık kazandılar. Aldığım eğitim ve hocadan memnunum.

Enes YILDIZ

Firma olarak gördüğümüz ilgi den son derece memnunuz.Eğitim yelpazesinin genişliği bizleri rahatlatıyor, arayış içine girmemizi önlüyor.

Voletur

Eğitimden yaklaşık 1 ay sonra Kroman Çelik Sanayi AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanlığı pozisyonunda ise başladım. Benim kariyer hayalim gerçek oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum.

Bahadır ÇALIK

Kaynes in daimi öğrencilerinden olmak güzel öğrendikçe gelişiyor insan geliştikçe de bilinçleniyor...Sırada ki ne olsa acaba:)

Kezban ÜNLÜ

Burada aldığım eğitimlerin, endüstriyel alanda en çok gereksinim duyulan eğitimler olması ayrıca eğitimcilerin büyük tecrübelere sahip ve alanında uzman olmaları beni kısa bir süre içinde aranan bir mühendis haline getirdi. Teşekkürler Kaynes :)

Yücel ÇİFTÇİ

Son derece çözüm odaklı bir eğitim yuvası! Tüm kadro ile yıllar önce den tanışıyormuşum gibi.Sadece eğitimi sunmakla kalmayıp iş bulmam için yardım eden tüm Kaynes kadrosuna Teşekkür ederim.

Damla KARA

CSWA Sertifikalı hocalardan eğitim almak çok faydalı oldu. Oluşturduğunuz modern salonlar ve aile ortamında eğitim almak çok keyifliydi.

Ozan Temel

Gebzede Hidrolik Pnömatik eğitimi ve Solidworks kursu ile eksiklerimi tamamladım,tüm ekibinize teşekkür ederim.

Alper Aydın Makina Mühendisi

Hızlı çözümünüz için size ne kadar teşekkür etsem azdır, Çok sağolun.

Telcoset

Mesleki Eğitim departmanınıza çok teşekkür ederim. İnanılmaz büyük destek oldunuz bana.

Gökçe Bayar - Form Plast

Aldığım kurs ile kendime güvenim arttı, yeni bir iş bulmama vesile olduğunuz için teşekkür ederim.

Murat Mercan - Makina Mühendisi

Kurslarım devam ederken iş bulmama yardımcı olan Kaynes yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Sevgi ARSLAN - İnşaat Paketi

Kimyager olmama rağmen programı çok hızlı bir şekilde öğrendim.Herkese teşekkür ederim.

Erol Güven - Solidworks Kursu

Makina Paketi kurslarında bol uygulama ve önerilen kaynaklar çok iyi oldu,tüm eğitmenlerimize teşekkürler.

Emin Erdem - Makin Mühendisi

Hızlı belgelendirme için tüm Kaynes ekibine teşekkür ederiz.

Rayno ltd.
Telefon: 0850 888 59 67
Hacı Halil Mh 1225/1 Sk No:10
41400 Gebze/Kocaeli